دانیال استخر با تودیع وثیقه آزاد شد

سحبانیوز، در روزهای گذشته دانیال استخر، وکیل دادگستری در شیراز به اتهام توهین به رهبری بازداشت و راهی زندان این شهر شد. در حالی که با تودیع وثیقه انتظار آزادی او در میرفت با گشایش پرونده دیگری بازداشت او ادامه دار شد. با حضور تعدادی از وکلای شیراز در محل دادسرای مرودشت و تودیع وثیقه درخواستی توسط آنان، سرانجام این وکیل دادگستری از زندان آزاد شد.

دانیال استخر، وکیل با سابقه شیرازی ۹ خردادماه ۱۳۹۶ بازداشت و به زندان شیراز منتقل شد، در حالی که می بایست به قید کفالت پنجاه میلیون تومانی از بابت اتهام توهین به رهبری آزاد می شد، در پرونده دیگر به ” اعمال نفوذ” متهم شد.

گویا اتهام اعمال نفوذ در رابطه با دفاع آقای استخر از یکی از موکلانش است که به رشاء و ارتشاء متهم شده بود هر چند نهایتا از این اتهام تبرئه شد. پرونده “اعمال نفوذ” علیه آقای استخر در حالی گشایش شده که این وکیل دادگستری از بابت پرونده توهین به رهبری در ارتباط با یکی از نوشته هایش در بازداشت به سر می برد”.

روز سه شنبه  ۹ خردادماه، قرار وثیقه پانصد میلیون ریالی برای وی صادر شد و با تودیع وثیقه، برگه قید کفالت توسط آقای طراوت روی از وکلای کانون استان فارس امضا گردید و در پی آن برگه آزادی دانیال استخر به زندان معالی آباد شیراز ابلاغ گردید. دانیال استخر در حالی که با تودیع وثیقه می بایست آزاد می شد به دادیار کشک دادسرای شیراز اعزام شد و قرار وثیقه دویست میلیون ریالی بابت پرونده دیگری با اتهام ” اعمال نفوذ” علیه ایشان صادر شد”.

پرونده جدید آقای استخر که به مرودشت بازگردانده شد امروز توسط همکاران وی با حضور در دادسرای مرودشت پیگیری شد.

مبلغ وثیقه از بابت این پرونده که پیش تر از سوی دادسرا ۲۰ میلیون تومان اعلام شده بود امروز با نظر دادستان به ۷۰ میلیون تومان افزایش یافت که علیرغم این موضوع این وثیقه از سوی وکلای همکار آقای استخر تامین و تودیع شد.

نهایتا دانیال استخر با تودیع قرار از بابت هر دو پرونده قبل از ظهر دیروز از زندان شیراز آزاد شد.