دهمین روز اعتصاب غذای رسول حردانی

سحبانیوز، رسول حردانی که به دلیل نوعی بیماری قلبی نیاز به مراقبت‌های ویژه پزشکی در خارج از زندان دارد، در مدت هفده سال حبس خود از حق مرخصی محروم بوده و از هفتم خردادماه در اعتراض به مخالفت مسئولین با اعزام وی به مرخصی دست به اعتصاب غذا زده است؛ علیرغم گذشت بیش از یک هفته از اعلام اعتصاب غذای این زندانی امنیتی تا کنون مسئولین زندان واکنشی به درخواست وی نداشته‌اند.

رسول حردانی اعلام نموده است، درصورتی‌که مسئولین ظرف روزهای آینده با درخواست مرخصی درمانی‌اش موافقت نکنند، لب‌های خود را خواهد دوخت و وارد اعتصاب غذای خشک می‌گردد.

گفتنی است که این زندانی امنیتی در هفته‌های اخیر به دلیل بیماری‌اش دچار شوک عصبی شده و بخشی از بدن این زندانی امنیتی در حال حاضر بی‌حس است.

رسول حردانی در سال ۷۹ با اتهامات امنیتی بازداشت و در دادگاهی به همراه خالد حردانی به اعدام محکوم شد که حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر با یک درجه تخفیف به حبس ابد تقلیل یافت. این زندانی که هم‌اکنون هفدهمین سال حبس را در زندان رجایی سپری می‌کند، در هنگام بازداشت کمتر از ۱۸ سال سن داشته است.