جلوگیری از اعزام حمید بابایی به مرخصی

سحبانیوز، روز چهارشنبه، ۲۴ خردادماه، در پی تماسی از دادستانی مبنی بر موافقت با اعزام حمید بابایی به مرخصی، خانواده این زندانی به زندان مراجعه کردند، ساعت ۱۵ نیز منشی دادستانی طی تماسی با خانواده اعلام می‌کند که نامه مرخصی حمید بابایی به زندان فکس شده است و در ساعت ۱۵: ۳۰ در تماسی مجدد اعلام می‌کنند که اجازه مرخصی منتفی شده است.

حمید بابایی  از درد در ناحیه قفسه سینه رنج می‌برد اما مسئولان زندان رجایی شهر به او گفته‌اند که تنها در صورت وخامت حالش او را به بیمارستان اعزام خواهند کرد؛ این در حالی است که این زندانی سیاسی از مدتها پیش از درد قفسه سینه رنج می‌برد و بهداری زندان نیز معاینه‌ی وی خودداری می‌کند.

حمید بابایی دانشجوی رشته فاینانس در مقطع دکتری رشته فاینانس دانشگاه لی یژ بلژیک، به اتهام «ارتباط با دول متخاصم» زندانی شده است و تا کنونې وزارت اطلاعات با مرخصی و آزادی مشروط او موافقت نکرده و دیوان عالی کشور نیز اعتراض و فرجام‌خواهی او را رد کرده است.