شهرام اشراقی در وضعیت بد جسمانی و ندادن مرخصی درمانی

سحبانیوز، شهرام اشراقی یکی از زندان بهایی زندان اصفهان با وجود آنکه دچار بیماری شدید ریوی است اجازه درمان به وی داده نمی شود.

بنابر گزارش بهایی نیوز این شهروند بهایی که پیشتر به ۳ سال زندان محکوم شده بود و در تاریخ ۱۹ مهرماه امسال به این زندان معرفی شد، در حالی به بند ۳ زندان اصفهان منتقل شده است که این بند از بدترین بندهای این زندان معرفی می شود.

یک منبع مطلع در این خصوص به خبرگزاری بهایی نیوز عنوان می کند که ” شهرام اشراقی در حالی به بند ۳ منتقل شده است که ریه های او چرک کرده و دائما تب می کند و مسئولان امنیتی همچنان اجازه مرخصی به وی را صادر نمی کنند”.

این منبع مطلع در ادامه می گوید که” بند ۳ این زندان مخصوص زندانیانی با جرائم مواد مخدر بازداشت هست و دائما در حال مصرف سیگار و مواد مخدر می باشند که همین امر موجب گردیده که وی دچار عارضه ریوی شدیدی در زندان شود”
.
این شهروندان بهایی پیشتر در یک بازداشت دسته جمعی به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی بازداشت شده بود و پس از معرفی خود در زندان اجازه مرخصی به وی داده نشده است.

۲۰ شهروند بهایی که پیشتر بازداشت شده بودند هر کدام از یک سال تا چهارسال محکوم به حبس تعزیری و تعلیقی شده بودند.، این احکام از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب یزد صاد شد و در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۳در شعبه تجدید نظر استان به تایید رسید.

اسامی این ۲۰ شهروند بهایی و میزان محکومیت ایشان به شرح زیر است:
صبا گلشن (اصفهان): ۴ سال تعزیری و ۱ سال تعلیقی، شهرام اشراقی، مهندس خسرو دهقانی (اضفهان)، شهرام فلاح (کرمان)، نوید حقیقی (اراک)، ایمان رشیدی (یزد): ۳ سال تعزیری و ۱ سال تعلیقی، فریبرز باغی، ناطقه نعیمی، شبنم متحد، فریبا اشتری (یزد)، نغمه فارابی (اصفهان) : ۲ سال تعزیری و ۱ سال تعلیقی فرح باغی؛ مهران اسلامی، اعظم مطهری، فرحناز میثاقیان (یزد)، سهراب نقی پور، آذرطلوعی( پورخرسند)، ساسان حقیری، طاهره روحانی، ویدا حقیقی (اصفهان) : ۱ سال تعزیری و ۱ سال تعلیقی.

آخرین ویرای