وضعیت سیامک میرزایی در هفتمین روز اعتصاب غذا

سحبانیوز، سیامک میرزایی از روز شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶، در اعتراض به کارشکنی‌های مکرر صورت‌ گرفته در روند رسیدگی به پرونده خود تا زمان تخفیف و تعدیل در قرار وثیقه صادره، همچنین تکمیل نواقص پرونده جهت برگزاری دادگاه تجدید نظر دست به اعتصاب غذا زده است. روزشمار وضعیت جسمی وی که در هفمین روز اعتصاب به سر می برد را به روایت بهدای زندان در ادامه بخوانید.

شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶، سیامک میرزایی فعال آذری که در اعتراض به کارشکنی‌های مکرر صورت‌ گرفته در روند رسیدگی به پرونده خود تا زمان تخفیف و تعدیل در قرار وثیقه صادره، همچنین تکمیل نواقص پرونده جهت برگزاری دادگاه تجدید نظر دست به اعتصاب غذا زده است، اعلام کرده است که تا دستیابی به خواسته هایش دست از اعتصاب غذا نخواهد کشید.

این فعال که در هفمین روز اعتصاب غذا به سر می برد، شنبه هفته جاری، با محدود کردن تغذیه خود به آب اعتصابش را آغاز کرده است و درخواست مسولین مبنی بر استفاده از قند، نمک و سایر مایعات را رد کرده است.

در پی پیگیری و مراجعه خانواده میرزایی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، مسولین اعلام کرده‌اند که کماکان پرونده و مستندات پرونده از دادگاه بدوی ارسال نشده و پیگیر برگزاری جلسه دادگاه در اوایل هفته آینده هستند.