مهدی و حسین رجبیان پس از تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شدند

سحبانیوز، پرونده قضایی مهدی رجبیان و حسین رجبیان جهت تصمیم گیری نهایی برای اعمال ماده ۱۳۴ ارسال به دادگاه تجدید نظر ارسال شد  و این دو برادر زندانی پس از یک سال و نیم حبس با قرار وثیقه ازاد شدند.

وکیل برادران رجبیان در این خصوص عنوان کرده که آنها پس از اعمال ماده ۱۳۴ با استناد به قانون تعلیق حکم و اجرایی شدن بخشنامه نوروزی به شکل رسمی آزاد خواهند بود.

مهدی و حسین رجبیان که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام “تبلیغ علیه نظام” هرکدام به شش سال زندان محکوم شدند، در شانزدهم خردادماه جهت اجرای حکم راهی زندان اوین گشتند.