احضار سعید محمدی فعال مدنی آذری، به دادگاه انقلاب

سحبانیوز، سعید محمدی فعال مدنی، اهل شهرستان کلیبر طی احضاریه‌ای که به منزل وی ارسال گردیده به دادگاه انقلاب شهرستان اهر احضار گردید.

این فعال مدنی باید در روز سه شنبه ۱۷مردادماه٩۶، در دادگاه انقلاب اهر، حاضر شود.

اتهامات وارده بر این فعال مدنی که در احضاریه قید شده است عبارتند از: «عضویت در دستجات مخالف نظام به قصد برهم زدن نظم و امنیت کشور».

وی پیشتر نیز به «عضویت در دستجات مخالف نظام به قصد برهم زدن نظم و امنیت عمومی کشور» متهم گردیده بود.

این چندمین بار است که سعید محمدی توسط دادگاه انقلاب شهرستان اهر، احضارشده است. وی پیشتر درتاریخ ۲۲ فروردین ماه ۹۶ نیز به دادگاه اهر احضار شده بود که گفته می‌شود که علت احضار قبلی این فعالین شرکت در مراسم زبان مادری در سال ۹۴ بوده است که در شهر اهر توسط فعالین ملی برگزار شده بود. در پی یورش نیروهای امنیتی به این مراسم، دستکم ۱۰۰ نفر از فعالین در این مراسم بازداشت و با پرونده‌های سیاسی و امنیتی روبه‌رو شده بودند.