وضعیت نامناسب جسمی کوروش زعیم در بند هشت اوین

سحبانیوز، آقای زعیم با توجه به کهولت سن از بیماری‌های مختلفی ازجمله عفونت سینوسی، فتق، دندان‌درد و غلظت خون بالا رنج می‌برد.

کوروش زعیم با محکومیت سه سال حبس، بیش از نیمی از مدت حبس خود را نیز سپری کرده و طبق قانون مشمول آزادی مشروط می‌شود؛ بااین‌حال وزارت اطلاعات از موافقت با آزادی او خودداری می‌کند.

نظریه عدم تحمل کیفر کوروش زعیم به دلیل ابتلای وی به بیماری‌های مختلف و کهولت سن از سوی پزشکی قانونی تأیید شده و به دادگاه جهت رسیدگی ابلاغ شده است؛ این در حالی است که این زندانی سیاسی همچنان در شرایط نامساعد بند ۸ اوین به سر می‌برد.

کورش زعیم، در سال ۹۱ از سوی شعبه ١۴ دادگاه انقلاب به اتهام «اقدام علیه امنیت کشور از طریق عضویت در جبهه ملی ایران»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» و «اجتماع و تبانی به‌قصد جرم علیه امنیت کشور» به سه سال حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای محکوم‌شده بود که به دلیل کهولت سن این حبس به مدت پنج سال تعلیق یافت.

وی در مردادماه سال ۱۳۹۴ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم‌شده است.

محکومیت چهار سال حبس وی طی دادگاه تجدید نظر به سال کاهش یافته است.