علیرضا گلی پور به مرخصی اعزام شد

سحبانیوز، علیرضا گلی پور زندانی امنیتی محبوس در زندان اوین، برای اولین بار پس از تحمل پنج سال حبس به مرخصی استعلاجی سه روزه و قابل تمدید با تودیع وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی اعزام شد. همزمان عبدالفتاح سلطانی وکیل و فعال حقوق بشر، دیگر زندانی سیاسی محبوس در این زندان در روز جاری به مرخصی اعزام شد.

علیرضا گلی پور زندانی امنیتی مشکوک به سرطان محبوس در سالن ۱۲ بند ۷ زندان اوین، در سالگرد پنجمین سال حبس خود، جهت برگزاری کمیسیون پزشکی، به مرخصی استعلاجی سه روزه و قابل تمدید اعزام شد.

یکشنبه ۴ تیرماه ۱۳۹۶، کمیسیون پزشکی جهت بررسی عدم تحمل کیفر این زندانی، طبق قرار قبلی، برگزار خواهد شد. این درحالی است که عدم تحمل کیفری آقای گلی پور پیشتر از سوی سه تن از پزشکان تایید شده و رای و نظر دو پزشک دیگر فردا مشخص خواهد شد.”

پرونده این زندانی امنیتی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران جهت تجمیع ارجاع شده است.

علیرضا گلی پور ۱۱ خردادماه ۱۳۹۶ دچار تشنج شده و به بهداری زندان منتقل شد و علیرغم نامناسب بودن وضعیت جسمی این زندانی او به مرکز درمانی خارج از زندان منتقل نشد. علت عدم اعزم این زندانی، عدم صدور مجوز اعزام به دلیل اتمام ساعات کاری دادیار ناظر بر زندان عنوان شد.

علیرضا گلی پور، متولد ۱۳۶۵، ساکن تهران و دانشجوی مخابرات و کارمند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مهرماه ۱۳۹۱ از سوی ماموران وزارت اطلاعات دستگیر و تیرماه ۱۳۹۴ به اتهام “جاسوسی به نفع اجانب و به طور مشخص کشور آمریکا ” از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به ۳۹ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و ۱۷۰ ضربه شلاق محکوم شد که این حکم با اعمال ماده ١٣۴ و تخفیف به ۱۲ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.