محرومیت محمدامین عبداللهی از درمان

سحبانیوز، محمد امین عبداللهی، زندانی سیاسی زندان مرکزی بیرجند که از دردهای مزمن در نواحی گردن، کلیه، چشم و درد در ناحیه روده بزرگ (مشکوک به آپاندیس) رنج می برد، علیرغم شرایط نامناسب جسمی از رسیدگی های لازم پزشکی و اعزام به مرخصی استعلاجی محروم مانده است. این زندانی به مسئولان اعلام کرده است در صورت تداوم روند محروم نگه داشتن او از خدمات درمانی دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

محمدامین عبداللهی، زندانی سیاسی محبوس در بند ۱۰۳ زندان مرکزی بیرجند که از دردهای مزمن در نواحی گردن، کلیه، چشم و درد در ناحیه روده بزرگ (مشکوک به آپاندیس) رنج می برد، در هفته های اخیر با افزایش درد در نواحی مورد اشاره، چندین بار به بهداری زندان منتقل و بدون انجام رسیدگی های لازم پزشکی به بند بازگردانده شده است.

علیرغم مشکلات متعدد جسمی، این زندانی از مرخصی استعلاجی و همچنین علیرغم گذشت بیش از نیمی از دوران حبس از آزادی مشروط محروم مانده است.

محمدامین عبدالهی که در شرایط نامناسب جسمی به سر می برد، اعلام کرده است که در صورت تداوم عدم رسیدگی پزشکی، در اعتراض به این وضعیت دست به اعتصاب غذا خواهد زد.