وضعیت مبهم محمد صابر ملک‌ رئیسی در بند ۲۰۹ زندان اوین

سحبانیوز، محمد صابر ملک‌ رئیسی زندانی سیاسی بلوچ که حکم محکومیت حبس ۱۵ ساله خود را بصورت تبعیدی در زندان اردبیل سپری می کرد، فروردین ماه سال جاری از این زندان به زندان اوین منتقل شد. بنابر آخرین گزارشات دریافتی وی در حال حاضر در سلول های عمومی بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می شود. دلیل انتقال او از زندان اردبیل به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین مشخص نیست با اینحال کوتاه مدتی پس از آغاز اعتراضات این زندانی به وضعیت زندان و زندانیان سیاسی محبوس در آن محل این انتقال صورت گرفت.

شامگاه بیستم فروردین ماه ۹۶، محمد صابر ملک‌ رئیسی زندانی سیاسی بلوچ از زندان مرکزی اردبیل «با کلیه وسائلش» به زندان اوین منتقل شد، آخرین گزارشات دریافتی حاکی از آن است این زندانی در حال حاضر در سلول های چند نفره بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می شود.

روز ۲۳ فروردین ماه این زندانی در تماس کوتاهی با خانواده‌اش، از انتقال خود به زندان اوین خبر داده است؛ آقای ملک رئیسی در پی انتقالش، در تماس کوتاه خود اجازه نیافت تا بند و محل نگهداری خود را به خانواده اش اطلاع دهد. این زندانی بدون زمینه قبلی در حالی که هشتمین سال حبس خود را می گذراند، به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است.

” آقای رئیسی اکنون در سلول های عمومی بند ۲۰۹، همراه با شش زندانی دیگر در حالی که با محدودیت در برقراری تماس و ملاقات روبه روست، نگهداری می شود.”