ناصر خلوصی به ۶ سال حبس تعزیری محگوم شد

سحبانیوز، ناصر خلوصی فعال مدنی آذربایجان، به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش آغوز تی وی، دیروز، چهارشنبه ۷ تیرماه سال جاری ناصر خلوصی فعال ملی و مدنی آذربایجان، از طرف شعبه دوم دادگاه ارومیه، به ۶ سال حبس تعزیری  محکوم شد.

اتهامات وارد شده به این فعال ملی . مدنی، تبلیغ علیه نظام و بر هم زدن امنیت ایران عنوان شده است.

لازم به ذکر است که، ناصر خلوصی، پیشتر به خاطر فعالیت های ملی خود از طرف حکومت ایران بازداشت و به حبس محکوم شده بود.
و نیز گفتنی است که، ناصر خلوصی پیشتر که دستگیر شده بود، ۲۳ روز در انفرادی بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه تبریز، تحت بازجویی و شکنجه قرار داشت.