انتقال سه زندانی در زندان مرکزی رشت جهت اجرای حکم اعدام

سحبانیوز، دو مرد و یک زن در زندان مرکزی رشت (لاکان) جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند.

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز پنج‌شنبه ۸ تیر ماه، دو مرد و یک زن از بندهای مختلف زندان مرکزی رشت به سلول‌های انفرادی منتقل شدند تا صبح شنبه حکم اعدام در مورد ایشان اجرا شود.

یکی از مردان با نام فامیلی “تار” با اتهامات مربوط به مواد مخدر (پنج کیلو گرم هروئین) به اعدام محکوم شده است. هویت و اتهامات دو زندانی دیگر تا لحظه تنظیم این خبر احراز نشده است.

پس از پایان ماه رمضان این اولین گروه از زندانیان است که برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل می‌شوند.