برگزاری دادگاه حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان در دادگاه ویژه روحانیت

سحبانیوز، جلسه رسیدگی به اتهامات حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان و رییس شورای مجمع فقهی جمعی از علمای استان کردستان، در دادگاه ویژه روحانیت همدان به ریاست قاضی وثیقی برگزار شد.

حسن امینی، که هشتم تیرماه سال جاری، در یک تماس تلفنی به دادگاه ویژه روحانیت همدان احضار شد، روز جاری در محل این دادگاه حاضر شد.

جلسه رسیدگی به اتهامات آقای امینی حدود یک ساعت و نیم، به طول انجامید و پس از آن ایشان همدان را به مقصد سنندج ترک کردند.”

حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان و رییس شورای مجمع فقهی جمعی از علمای استان کردستان، هشتم تیرماه، جهت برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده ای که در سال ۱۳۸۸ علیه وی مفتوح شده است، به دادگاه ویژه روحانیت همدان احضار شده است.

آقای امینی به تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی از طریق نقد به رویه حاکمه در برخورد با شهروندان سنی مذهب و همینطور کردها و ملاقات با خانواده های زندانیان اعدام شده متهم شده بودند.

در این دادگاه که با حضور دادستان بیگلری برگزار شد آقای امینی به دفاع از خود با رد اتهامات مطروحه پرداخت.

حسن امینی (متولد ۱۳۲۵)، حاکم شرع مردمی کردستان، ریاست شورای مجمع فقهی جمعی از علمای کردستان ایران و مدیریت مدرسەی امام بخاری در سنندج، پیشتر نیز در ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۵، به دادسرای ویژه روحانیت همدان احضار شده بود.