هفتمین سال محرومیت ایوب اسدی، از مرخصی و درمان

سحبانیوز، ایوب اسدی زندانی سیاسی بیمار و تبعیدی محبوس در زندان کاشمر است که از بیماری های آسم، دیسک کمر، مشکل کلیه و کاهش بینایی چشم چپ رنج می برد، علیرغم صدور قرار جهت اعزام به مرخصی، از حدود شش سال پیش با کارشکنی نهادهای امنیتی از مرخصی استعلاجی و رسیدگی پزشکی لازم در زندان محروم مانده است.

ایوب اسدی اهل مریوان در آستانه هفتمین سال حبس خود در زندان کاشمر واقع در استان خراسان رضوی به سر می برد، علیرغم وجود شرایط نامناسب جسمی و صدور وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی از دو سال پیش، با دخالت دستگاههای امنیتی از اعطای مرخصی استعلاجی و آزادی مشروط به وی جلوگیری می شود.

۲۴ خردادماه ۱۳۹۴، وثیقه ۱۸۰ میلیونی برای این زندانی سیاسی جهت اعزام به مرخصی صادر شد، اما با مخالفت نهادهای امنیتی از اعزام وی جلوگیری به عمل آمد. از این رو این زندانی، خردادماه سال گذشته دست یه اعتصاب زد که با خواسته خانواده وی و وعده دادستان برای موافقت با مرخصی مشروط به افزایش مبلغ وثیقه به ۲۵۰ میلیون تومانی، به اعتصاب خود پایان داد، اما کماکان با نظر مخالف نهادهای امنیتی از اعزام این زندانی تبعیدی به مرخصی، علیرغم بیماری و شرایط نامناسب جسمی جلوگیری می شود.

ایوب اسدی علاوه بر شرایط نامناسب جسمی خود به دلیل بیمار بودن مادر و مسافت طولانی محل زندگی تا زندان تبعیدگاه از دیدن مادر خود محروم مانده است.

” با توجه وضعیت نامناسب جمسی مادر این زندانی و مسافت طولانی ۱۴۰۰ کلیلومتری این زندانی با محل سکونت خانواده اش، بیش از دو سال است که از ملاقات با خانواده اش محروم مانده است. مادر وی، دو هفته است که در بیمارستان بستری است.”

”علت ممانعت از اعطای مرخصی استعلاجی به ایوب اسدی، به طور کامل مشخص نیست، با این حال پیشتر، در پی پیگیری های خانواده وی، مسئولین زندان علت عدم اعطای مرخصی این زندانی را  فرار اخیر تعدادی از زندانیان این زندان در دوره مرخصی عنوان کردند .”

” ایوب اسدی که در کنار تنگی نفس، به دلیل اعتصاب غذایی که سال گذشته در اعتراض به عدم اعطای مرخصی استعلاجی انجام داده بود، از مشکل کلیه و کاهش بینایی چشم چپ رنج می برد تاکنون مورد رسیدگی پزشکی جدی قرار نگرفته است.”