وضعیت عثمان مصطفی پور در بیست و هفتمین سال حبس

سحبانیوز، عثمان مصطفی پور زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیه که در بیست وهفتمین سال حبس خود به سر می برد، علیرغم درخواست مرخصی، از اعطای مرخصی و آزادی مشروط محروم مانده است.

طی یک ماه گذشته، عثمان مصطفی پور زندانی سیاسی محبوس در بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه، درخواست اعطای مرخصی خود را به قاصی ناظر بر زندان ارائه کرده است. کماکان درخواست این زندانی بی نتیجه مانده است.

“روز جاری، قاضی ناظر بر زندان، آقای بیرانوند، ریاست زندان، آقای سیفی و معاونت زندان، آقای خانزاده از بندهای زندان مرکزی ارومیه بازدید کردند. از این رو عثمان مصطفی پور زندانی سیاسی محبوس در بند ۱۲، از قاضی ناظر بر زندان پیگیر درخواست مرخصی اش که طی یک ماه گذشته ارائه داده بود، شد. قاضی ناظر بر زندان، آقای بیرانوند، اعلام کرد که درخواست وی به دادستان ارجاع داده شده و وی باید موافقت کنند”.

عثمان مصطفی پور (متولد ۱۳۴۶) در ۲۳ تیرماه ۱۳۷۰، دستگیر و همان سال محاکمه شد. او در شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه توسط قاضی جواهری به اتهام معاونت در قتل، نخست به اعدام محکوم شد سپس این حکم در دادگاه تجدیدنظر در سال ۱۳۷۹، به ۱۰ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.