محرومیت افشین بایمانی از درمان پزشکی

سحبانیوز، افشین بایمانی زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، شب گذشته، علیرغم درد در ناحیه قلبی و دستور صریح پزشک بهداری برای اعزام اورژانسی به بیمارستان، به دلیل امتناع از استفاده از دستبند و پابند از اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروم شد. آقای بایمانی علاوه بر اشاره به آیین نامه های سازمان زندانها در مورد عدم استفاده از دستبد و پابند برای بیماران، به استرس زا بودن و مضر بودن چنین روشی برای یک بیماری قلبی معترض بود.

افشین بایمانی زندانی محبوس در بند ۴ سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج، شب گذشته، ۱۷ تیرماه، در پی بد شدن حالش، توسط همبندیان خود به بهداری زندان منتقل شد. در پی معاینات صورت گرفته، پزشک زندان دستور اعزام اورژانسی وی به بیمارستان را صادر کرد، اما به دلیل خودداری این زندانی سیاسی از استفاده از دستبند و پابند، به تصمیم مسئولان زندان از اعزام محروم ماند.

“شب گذشته، افشین با توجه به مشکلات قلبی از جمله گرفتگی عروق قلب که سالهاست از آن رنج می برد، وضعیت جسمی نامناسبی بخصوص درد در ناحیه قفسه سینه پیدا کرد. به همین دلیل توسط هم بندی های خود به بهداری زندان منتقل شد. در پی معاینات صورت گرفته همچون گرفتن نوار قلبی و فشار خون این زندانی، پزشک کشیک بهداری، “فاضل مشتری”، دستور اعزام وی به بیمارستان صادر کرد. اما با دخالت افسر نگهبان به دلیل خودداری این زندانی از استفاده از دستبند و پابند، از این اعزام جلوگیری به عمل آمد.”

” شب گذشته، آقای بایمانی در پی صدور دستور اعزام به بیمارستان، اعلام کرد که در صورت استفاده از دستبند و پابند، حاضر به اعزام نخواهد شد. در نهایت پس از تنظیم سند کتبی و اخذ اثر انگشت از وی مبنی بر مخالفت با اعزام به بیمارستان، به بند چهار سالن دوازده بازگزداده شد. پزشک زندان نسبت به وضعیت جسمی وی هشدار داد و از همبندیان وی خواست که در صورت هرگونه تغییرات احتمالی در وضعیت جسمی وی مجدداً به بهداری منتقل شود.”

“با توجه به مشکل قلبی که افشین دارد نبایستی با دستبند و پابند به بیمارستان منتقل شود. کلا باید از استرس دور باشد، اما افسر نگهبان و دیگر مسئولان برخلاف قانون و منطق در این موضوع عمل می کنند.”

افشین بایمانی، زندانی سیاسی، علیرغم طی تمام مراحل اداری از جمله تودیع وثیقه از اعزام به مرخصی استعلاجی محروم مانده است. آقای بایمانی از ۱۶ سال قبل در زندان به سر می برد. با توجه به مشکلات قلبی از جمله گرفتگی عروق قلب که مستلزم رسیدگی پیشرفته پزشکی است او اکنون بیش از همیشه به مرخصی استعلاجی و دریافت خدمات پزشکی نیاز دارد.