آزادی بازداشت شدگان قلعه بابک

سحبانیوز، نهم تیر ماه فعالین مدنی به بهانه سالگرد تولد بابک خرمدین در قلعه بابک گرد هم آمده بودند، آنان این مناسبت را با برگزاری سخنرانی، سردادن شعار، در دست داشتن بنر و پلاکادر هایی با محتوای آزادی “سیامک میرزایی” و دفاع از حق آموزش به زبان مادری به برنامه ای اعتراضی برای طرح مطالبات خود تبدیل کردند. این برنامه با بازداشت ۱۲ نفر و تحت تعقیب گرفتن ۱ تن دیگر از سوی نیروی انتظامی پایان یافت.

سید آراز قارداغی، محمد مردی، حسن قاراداغی، رضا آقایی و سجاد صدقی پس از بیست وچهار ساعت بازداشت و بازجویی بدون صدور قرار آزاد شدند. این پنج نفر به همراه مهدی اکبری کودک یازده ساله‌‌ای که پس از پانزده ساعت بازداشت و بازجویی تحویل خانواده‌اش شده بود ۶ نفری هستند که از بابت این پرونده مورد تعقیب قضایی قرار نگرفتند.

اکبر جهانگیری، مرتضی پروین، رحیم نوروزی، حامد رواجی، میلاد اکبری و رحیم زارعی سایر بازداشت شدگانی بودند که از بابت این پرونده کماکان در زندان اهر به سر می بردند.

روز گذشته، دادستانی کلیبر با تعدیل وثیقه ۱۵ میلیونی به قرار کفالت دستور آزادی این شش فعال دربند را صادر نمود.

با این تعدیل قرار، آخرین دسته از بازداشت شدگان واقعه قلعه بابک از جمله اکبر جهانگیری، مرتضی پروین، رحیم نوروزی، حامد رواجی، میلاد اکبری و رحیم زارعی از زندان اهر آزاد شدند.