صدور حکم قطع دست ۵جوان به‌رغم مخالفت شاکیان

سحبانیوز، دادستان تهران برای ۵جوان حکم ضدانسانی قطع دست صادر کرد.

این در حالی است که شاکیان این متهمان مخالف قطع دست بودند و خواسته‌شان بازپس‌گیری اموالشان است.

به گزارش رسانه‌های داخلی همه شاکیان گفتند راضی به قطع دست نیستند و خواسته‌شان بازپس‌گیری اموال‌شان است. اما دادستان در تهران با این وجود حکم قطع دست این ۵جوان را صادر کرد.

دستگاه قضاییه در استان تهران حکم شنیع قطع دست یک زندانی را در تاریخ ۱۴تیرماه ۹۶صادر کرد. وی که احسان نام دارد متهم است به خانه یک قاضی دستبرد زده است.