رئیس بهداری اوین مانع اعزام آتنا دائمی به مرکز درمانی شد

سحبانیوز، در حالی که پس از مدتها تلاش، خانواده آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین موفق به گرفتن اجازه مسئولین و پذیرش از مرکز درمانی خارج از زندان برای رسیدگی پیشرفته و تخصصی به بیماری کلیوی این زندانی شده بودند، در آخرین دقایق رئیس زندان اوین با اعمال سلیقه و به دلیل مشکل شخصی خود با این زندانی از اعزام خانم دائمی به مرکز درمانی مورد اشاره جلوگیری کرد. عباس خانی، رئیس بهداری اوین از اینکه عملکرد او در قبال زندانیان سیاسی بازتاب های رسانه ای داشته اظهار ناراحتی کرده و زندانیان از جمله خانم دائمی را به تلافی جویی تهدید کرده بود.

با توجه به روال کاری زندان اوین و نبود امکانات کافی درمانی در این محل، خانواده هایی که خواهان رسیدگی پیشرفته پزشکی به وابستگان بیمار و زندانی خود هستند باید با اجازه مسئولین و هماهنگی های صورت گرفته وقت قبلی از یکی از مراکز درمانی مورد تایید این نهاد بگیرند. پس از تعیین وقت و کسب مجوزهای لازم زندانی با اسکورت زندان برای دریافت خدمات درمانی به هزینه خود منتقل خواهد شد.

گرفتن این قبیل زمان های ویزیت یا خدمات با دشواری بسیار زیادی همراه است و هماهنگی زیادی بین دستگاههای مختلف لازم دارد که انجام عمده این هماهنگی ها بر دوش خانواده ها قرار داده شده است.

خانواده دائمی پس از مدتها تلاش و پیگیری سرانجام برای رسیدگی به مشکل عفونت کلیوی این زندانی وقت ویزیتی برای صبح امروز در یکی از مراکز درمانی مورد اشاره گرفته بودند. پیش تر “حاج مرادی” دادستان دادسرا نیز دستور اعزام خانم دائمی را صادر کرده بود.

در آخرین دقایق پیش از اعزام در حالی که همه چیز هماهنگ و درست به پیش میرفت، عباس خانی، رئیس بهداری زندان اوین بدون هیچ دلیل مشخصی دستور لغو اعزام خانم دائمی به مرکز درمانی را صادر کرد.

آقای خانی پیش تر به دلیل بازتاب رسانه ای عملکردش در قبال زندانیان عقیدتی و نقض حقوق آنان اظهار ناراحتی کرده بود و تعدادی از زندانیان منجمله خانم دائمی که از وی در نوشته های خود نام برده بودند به انتقام جویی تهدید کرده بود.

در حالی که خانواده دائمی تا ظهر در مرکز درمانی در انتظار انتقال آتنا بودند حوالی ظهر این زندانی به آنان اطلاع داد به دلیل کارشکنی های صورت گرفته، در زندان مانده است و بنابراین برنامه اعزامی در کار نخواهد بود.

لازم به یادآوری است در روزهای اخیر بازدید نمایشی تعدادی از سفرای خارجی از زندان اوین توسط مسئولین ترتیب داده شد. یکی از مواردی که مسئولین در سخنان تبلیغاتی خود روی آن تاکید می کردند در دسترس بودن خدمات درمانی برای زندانیان است.

این ادعا در حالی است که تعداد زیادی از زندانیان در اوین به دلیل کیفیت بد آب آشامیدنی به امراض کلیوی و دردهای مقطعی دچار هستند. خانم دائمی یکی از این افراد بود که در سال ۹۳ از درد در ناحیه کلیه رنج می برد در حالی که پزشک بهداری اوین بیماری او را سیاتیک تشخیص داده بود و بر همین اساس به او داروهایی تجویز کرده بود.

پس از آزادی موقت از زندان، خانم دائمی این امکان را یافت تا توسط پزشکان متخصصی معاینه شود. به گفته پزشکان بیماری ایشان عفونت کلیوی است که به دلیل تشخیص اشتباه و تجویز داروهای اشتباه وضعیت حادتری پیدا کرده است.