صدور حکم ۳سال زندان برای، طاهر قادرزاده از معلمان فعال سقز

سحبانیوز، دادگاه تجدید نظر، طاهر قادرزاده از معلمان سقز و عضو انجمن صنفی معلمان کردستان را به ۳سال حبس تعلیقی محکوم کرد.

پیشتر دادگاه بدوی در شهرستان سقز قادرزاده را به اتهام تشویش اذهان عمومی و تلاش برای راه‌اندازی تجمع معلمان به ۹۱روز حبس تعزیری محکوم کرده بود.