آزار محمد صابر ملک رئیسی و همبندی با زندانیان غیر سیاسی

سحبانیوز، زندانی سیاسی صابر ملک رئیسی پس از دو روز بازگشت از زندان اوین برای تنبیه به بند جوانان زندان اردبیل فرستاده شد.

روز جمعه ۲۳تیر ماه ۹۶ رئیس کل حفاظت زندانهای استان؛ به‌نام مختاری با مراجعه به بند زندانیان سیاسی اقدام به تکه پرانی و جدل با زندانیان سیاسی کرد.

صابر ملک رئیسی از وی پیگیری وسایل شخصی دزدیده شده‌اش حین انتقال به زندان اوین را نمود. اما با این پاسخ که این پیگیری به تو ربطی ندارد؛ روبه‌رو شده و با جوسازی وی را به‌صورت تنبیهی به بند جوانان منتقل کرده و از زندانیان سیاسی دیگر جدا کردند.

هنگام انتقال صابر ملک رئیسی به زندان اوین در تهران وسایل شخصی وی از قبیل دفاتر شخصی؛ اوراق دست نویس؛ دفتر تلفن و… توسط مسئولان زندان دزدیده شده و به وی بازگردانده نشده است.