دستگیری ۱۱نفر از اعضاء و طرفداران عرفان حلقه در نجف‌آباد

سحبانیوز، ۱۱ نفر از اعضاء و طرفداران عرفان حلقه در نجف‌آباد توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند.

به گزارش تسنیم، معاونت اطلاعات سپاه صاحب‌الزمان استان اصفهان در اطلاعیه‌ای از دستگیری ۱۱ نفر از اعضا و طرفداران «عرفان حلقه» در نجف‌آباد خبر داد.

گفتنی است که طی هفته های گذشته ۲۷ مربی و آموزش گیرنده گروه عرفان حلقه طی دو روز توسط نیروهای امنیتی در شهر مشهد دستگیر شدند.

یکی از بازداشت شدگان سعید هاشمی نام داشت که گزارش شده امروز با تودیع وثیقه ۵٠٠ میلیون تومانی پس از شانزده روز بازداشت از زندان وکیل اباد مشهد ازاد شد. ٢۵ نفر از بازداشت شدگان در همان روز بازداشت با تودیع قرار آزاد شده بودند.