بازداشت یک شاعر اهوازى و تعدادی از کاربران فضاى مجازى

سحبانیوز، هفته گذشته نیروهاى امنیتى یک شاعر و تعدادی از کاربران فضاى مجازى در اهواز را به دلیل فعالیت در شبکه هاى اجتماعى به اداره اطلاعات احضار و بازداشت کردند.

بنا به گزارش فعالان حقوق بشر، هفته گذشته نیروهاى امنیتى یک فعال عرب وکاربر فضاى مجازى بنام احمد حمدانى ١٧ ساله از اهالى دزفول در شهر اراک را بازداشت و به محل نامعلومى منتقل کرده است. احمد حمدانى براى گردش به شهر اراک سفر کرده بود او پیشتر بدلیل فعالیت در شبکه هاى اجتماعى به اداره اطلاعات احضار شده بود.خانواده حمدانى از سرنوشت فرزندشان تا کنون هیچگونه اطلاعى ندارند.

بنا بر این گزارش، هفته گذشته نیروهاى امنیتى یک فعال دیگر عرب بنام صادق حیدرى را در بازار شهر اهواز بازداشت کردند و از سرنوشت ودلیل بازداشت این فعال اطلاعى در دست نیست.

شنبه ٢۴ تیرماه ١٣٩۶، شاعر سمیر چنانى،٢۵ ساله ،اهل شهر شوش نیز هنگام احضار در اداره اطلاعات بازداشت شد. سمیر چنانى بدلیل فعالیتهاى فرهنگى و شرکت در مراسم شعر و سرودن شعرهاى ملى و حماسى به اتهام تبلیغ علیه نظام سابقه بازداشت داشته است.