برگزاری جلسه دادگاه سجاد گل‌محمدی فعال مدنی

سحبانیوز، جلسه دادگاه سجاد گل محمدی فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق برگزار شد.

به گزارش تارنگار، روز ۲۷ تیرماه، دادگاه فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی صلواتی برگزار گردید.

جلسه دادگاه این فعال مدنی، که در دادگاه انقلاب تشکیل شد، جهت رسیدگی به اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی» و «توهین به رهبری» تشکیل شد.

گفتنی است؛ آقای گل‌محمدی، طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ در بند ۷ زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری کرده است.