آزادی امین افشار نادری با تودیع وثیقه

سحبانیوز، امین افشار نادری، زندانی نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین که از ۱۵ تیرماه اقدام به اعتصاب غذای اعتراضی کرده بود، امروز با قید وثیقه از اندرزگاه ۴ این زندان آزاد شد.

روز سه شنبه ۳ مردادماه ۱۳۹۶، امین افشار نادری، زندانی نوکیش مسیحی با قید وثیقه ای به مبلغ ۲۷۰ میلیون تومان، از سالن ۳ اندرزگاه ۴ زندان اوین آزاد شد.

آقای افشار نادری، زندانی نوکیش مسیحی، از روز پانزدهم تیرماه ۱۳۹۶، در اعتراض به رای دادگاه اقدام به اعتصاب غذا اعتراضی کرده بود.

این زندانی با حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده، به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.

آقای افشار نادری تا زمان صدور رای دادگاه تجدیدنظر با قید وثیقه آزاد خواهد بود.

لازم به توضیح است امین افشار نادری اولین بار در سال ۹۳ به اتهام عضویت در کلیسای خانگی بازداشت شد و پس از ۴۰ روز بازجویی و تحمل سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین، با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

آقای نادری مجددا مورخ ۵ شهریور ۹۵ همراه ۱۳ شهروند دیگر در فیروزکوه بازداشت و مدت ۸۲ روز را در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ گذراند. سپس به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد.