چهارده کیلو کاهش وزن نزار زکا، زندانی لبنانی در اوین

سحبانیوز، نزار زکا، شهروند لبنانی محبوس در زندان اوین که در بیست و نهمین روز اعتصاب غذای اعتراضی خود به سر می برد با کاهش وزن و خونریزی معده روبروست. آقای زکا که مقیم آمریکا است مدت یک روز را به دلیل عوارض اعتصاب غذا در بیمارستان گذراند.

نزار زکا شهروند لبنانی محبوس در زندان اوین از هشتم تیرماه دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده است.

آقای زکا به دلیل وخامت حال حاصله از اعتصاب، مورخ ۲۸ تیرماه به بیمارستانی خارج از زندان منتقل و پس از یک روز مجدد به اوین بازگردانده شد.

گزارش می شود آقای زکا پس از ۲۹ روز اعتصاب غذا حداقل ۱۴ کیلوگرم کاهش وزن داشته و در این مدت بخصوص هفته جاری چند بار دچار خونریزی معده شده است.

“این زندانی با تاکید بر تحقق مطالباتش اعلام کرده است که یا مرگ یا آزادی. برای همین از تزریق سرم و استفاده از دارو و همینطور اعزام به بهداری زندان خودداری می کند.”

نزار زکا، ۵۰ ساله،که دارای اقامت دائم آمریکا است،‌ کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات است و برای یک مؤسسه غیرانتفاعی فناوری اطلاعات در واشنگتن کار می‌کرد.