از پنج نفر بازداشتی خانواده حسین پناهی، دو تن آزاد و سه تن دیگر در بازداشت به سر می برند

سحبانیوز، احمد و زبیر حسین پناهی دو تن از وابستگان رامین حسین پناهی بعد از یک ماه بازداشت، بطور موقت آزاد شدند. کماکان سه عضو دیگر این خانواده به نامهای عباس، افشین و رامین حسین پناهی در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می برند.

۴ مردادماه دو تن از اعضای خانواده رامین حسین پناهی، به نامهای لاحمد و زبیر پس از تحمل یکماه بازداشت موقت با تودیع قرار از زندان مرکزی سنندج آزاد شدند.

این دو شهروند پس از بروز درگیری مسلحانه در سنندج و بازداشت شدن رامین حسین پناهی – پسرعموی آننا- بدون اینکه حضور یا ارتباط مشخصی با این درگیری داشته باشند مورخ ۵ تیرماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی در محل سکونت خود بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شده بودند.

در روزهای گذشته، کیوان حسین پناهی، دیگر بازداشت شده این خانواده با تودیع قرار از زندان آزاد شده بود. با احتساب بازداشت های اخیر کماکان ۳ تن از اعضای خانواده حسین پناهی به نامهای رامین، افشین و عباس در بازداشت به سر می برند.

در بین بازداشت شدگان وضعیت رامین حسین پناهی به دلیل شدت جراحات وارده نگران کننده تر ارزیابی می شود. علیرغم پیگیری مستمر خانواده این فعال سیاسی از سرنوشت او پس از بازداشت کماکان اطلاعی در دست نیست.