اسماعیل عبدی بازداشت شد

سحبانیوز، اسماعیل عبدی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان امروز بازداشت شد. آقای عبدی اوایل تیرماه امسال زمانی که در زندان اوین محکومیت شش ساله خود به حبس را سپری می کرد پس از یک دوره اعتراض و اعتصاب غذا با قید وثیقه به مرخصی اعزام شد.

به گزارش کانون صنفی معلمان، روز پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶، اسماعیل عبدی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان که مورخ ۴ تیرماه با قرار وثیقه به مرخصی امده بود، بدون قرار قبلی بازداشت شد.

آقای عبدی فعال صنفی که از خرداد ماه سال ۹۴ در زندان بسر می برد، در اعتراض به صدور احکام امنیتی برای فعالین صنفی و عدم رعایت حقوق زندانیان از اردیبهشت ماه در اعتصاب غدا به سر میبرد که با مساعدت مسئولین قضایی تیرماه گذشته، با قرار وثیقه به مرخصی آمده بود و طبق وعده ی نماینده ی دادستان، قرار بود که این مرخصی تداوم داشته باشد.

گفتنی است که  آقای عبدی بدنبال تایید حکم شش سال حبس در دادگاه تجدید نظر، نوزدهم آبانماه ۹۵ بدون اخطار قبلی در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.