بهنام ابراهیم زاده پس از ساعتها بازجویى آزاد شد

سحبانیوز، هنگام بزرگداشت هفدهمین سال در گذشت احمد شاملو , بهنام ابراهیم زاده فعال کارگرى و زندانى سیاسى سابق و بکتاش آبتین، فریبرز رئیس دانا و امیر حسام کشفى بازداشت شدند که پس از ساعتى نخست فریبرز رئیس دانا و بکتاش آبتین آزاد گردیدند و سرانجام پس از ساعت ها بازجویی ساعت ۱ بامداد  بهنام ابراهیم زاده و امیر حسامى کشفى آزاد شدند

براساس این گزارش، هنگام بزرگداشت هفدهمین سال در گذشت احمد شاملو که به دعوت کانون نویسندگان ایران صورت گرفته بود ، بهنام ابراهیم زاده فعال کارگرى و زندانى سیاسى سابق و بکتاش آبتین، فریبرز رئیس دانا و امیر حسام کشفى باز داشت و به پلیس امنیت استان البرز منتقل گردیده بودند که پس از ساعتى نخست فریبرز رئیس دانا و بکتاش آبتین آزاد گردیدند و سرانجام پس از ساعت ها بازجویی ساعت ۱ بامداد روز سه شنبه ۳ مرداد بهنام ابراهیم زاده و امیر حسامى کشفى آزاد شدند

گفتنی است  در مراسم سالگرد درگذشت احمد شاملو، ماموران نیروی انتظامی با حضور در امام‌زاده طاهر محل آرامگاه احمد شاملو و بستن درهای آن امام‌زاده، اجازه ورود شرکت کنندگان به مراسم را ندادند.ماموران نیروی انتظامی ، تعداد معدودی از افرادی را هم که موفق شده بودند خود را به این مراسم برسانند را نیز متفرق کردند. و تعدادی را دستگیر کردند.