محکومیت سیامک میرزایی به سه سال حبس تعزیری و یکسال تبعید به طبس

سحبانیوز، دادگاه تجدید نظر استان تهران پس از بررسی پرونده با تقلیل حکم دادگاه بدوی، سیامک میرزایی فعال آذری را به تحمل سه سال حبس تعزیری و یکسال تبعید به شهرستان طبس محکوم کرد.

پرونده سیامک میرزایی، پس از کش و قوس های فرآوان از جمله یک دوره اعتصاب غذای اعتراضی، سرانجام مورخ ۲۰ تیرماه سال جاری در دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد بررسی قرار گرفت.

مورخ ۷ مرداد طی مراجعه محمدرضا فقیهی، وکیل سیامک میرزایی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر حکم نهایی این دادگاه در مورد موکل به وی ابلاغ شد.

بر اساس حکم صادره به دلیل ” عدم تقارن مجازات با احتساب اتهام انتسابی صادره از سوی دادگاه بدوی” حکم دادگاه اولیه تقلیل یافت.

شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی بابایی این فعال ترک (آذری) را که پیش تر به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان طبس محکوم شده بود به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و ۱ سال تبعید به طبس محکوم کرد.

یک منبع نزدیک به سیامک میرزایی ضمن تایید کاهش حکم سیامک میرزایی گفت ” مهندس میرزایی از بدو بازداشت تا کنون طی نامه های نگاشته شده از سوی خود، اتهام انتسابی وارده مبنی بر تشکیل گروه و دستجات علیه امنیت داخلی را با توجه به عدم ادله اثبات قضائی همچون عدم عینیت مشخص از قبیل نام اعضا، مکان و زمان تأسیس و … رد کرده است. او بر این اساس به پیگیری حقوق خود با طرح شکایات در مراحل و مراجع مختلف قضایی ادامه خواهد داد.”