اعزام محمدرضا نکونام، روحانی منتقد زندانی به بیمارستان

سحبانیوز، محمدرضا نکونام، روحانی منتقد زندانی از زندان ساحلی قم به دلیل وخامت وضعیت جسمی به بیمارستانی نامعلوم در شهر تهران منتقل شد.

محمدرضا نکونام روز مورخ ۷ تیرماه به دلیل وخامت وضعیت جسمی به بیمارستانی در تهران اعزام شد.

یک منبع نزدیک به بیت این روحانی سرشناس ضمن تایید این اعزام گفت “خونریزی معده، کم کاری کلیه سمت چپ، ورم پای چپ و فشار خون ۲۰ که نشان از افزایش شدید دارد از جمله دلایلی بود که باعث شد ایشان از بند روحانیت زندان ساحلی قم بصورت اورژانسی به بیمارستان نامعلومی در شهر تهران منتقل شود.”

گفته میشود از سه روز پیش بهداری زندان دستور اعزام این روحانی دربند به بیمارستان را صادر کرده بود اما اعزام وی به دلیل کارشکنی دادگاه ویژه روحانیت که تصمیم گیرنده در مورد جزیی ترین مسایل زندانیان روحانی است به تعویق افتاده بود.