منوچهر خلوصی شهروند بهایی آزاد شد

سحبانیوز، منوچهر خلوصی شهروند بهایی در مشهد پس از پایان دوره حبس یکساله خود امروز از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد، این آزادی در حالی است که دو دختر او به نامهای نیکا و نوا خلوصی کماکان در همین محل مشغول تحمل حبس های طولانی خود هستند.

منوچهر خلوصی شهروند بهایی اهل مشهد که از ۱۵ مهرماه سال قبل در زندان وکیل آباد مشهد به سر می برد پس از به پایان رساندن حبس یکساله خود امروز مورخ ۹ مردادماه در میان استقبال دوستان و اعضای خانواده از این زندان آزاد شد.

منوچهر خلوصی در آذرماه ۹۲ با ورود مامورین به منزل مسکونی اش برای ششمین بار پس از انقلاب به دلیل باورهای دینی خود بازداشت و سرانجام توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب مشهد به اتهام اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام به ۶ سال زندان محکوم شد.

مدتی بعد، این حکم در دادگاه تجدیدنظر به یک‌سال حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.

صبح روز پنجشنبه ۱۵ مهر ماه ماموران امنیتی به منزل منوچهر خلوصی مراجعه کرده و پس از بازداشت، وی را به زندان وکیل آباد مشهد منتقل کردند.

شایان ذکر است دو فرزند دختر این شهروند بهایی نیز با نام‌های نیکا و نوا خلوصی با احکام به ترتیب شش سال و نیم و چهار سال حبس، بیش از دو سال است که در زندان وکیل آباد مشهد زندانی هستند.