پایان اعتصاب غذای چنگیز قدم خیری

سحبانیوز، چنگیز قدم خیری زندانی سیاسی تبعیدی به زندان مسجد سلیمان در استان خوزستان، در هشتمین روز اعتصاب غذای خود، با وعده و قول مسئولین برای رسیدگی به خواسته هایش، به اعتصاب غذای خود پایان داد.

دوشنبه دوم مردادماه ۱۳۹۶، چنگیز قدم خیری زندانی کرد تبعیدی به زندان مسجد سلیمان  که در اعتراض به کارشکنی های وزارت اطلاعات در اعزام او به مرخصی درمانی و وضعیت نامناسب خود دست به اعتصاب غذا زده بود، امروز سه شنبه ۱۰ مردادماه ۱۳۹۶، با تحقق خواسته هایش به اعتصاب غذای خود پایان داد.

با وجود شرایط نامناسب جسمی و تایید پزشکان زندان بر ضرورت انجام عمل جراحی برای این زندانی، کماکان از رسیدگی پزشکی و اعزام وی به مرخصی استعلاحی جلوگیری می شود. این ممانعت در حالی است که این زندانی معادل ملکی مبلغ ۳۵۰ میلون تومان مبلغ وثیقه را به دادگاه ارائه داده است.

چنگیز قدم خیری زندانی تبعیدی به زندان مسجد سلیمان، درحالی که هیچگونه دخانیاتی استعمال نمی کند، در بند یک که محل نگهداری معتادان است نگهداری می شود و از انتقال وی به بند “پاک” با دخالت نهادهای امنیتی جلوگیری می شود.