بی خبری از وضعیت زندانیان سنی مذهب در زندان رجایی شهر

سحبانیوز، پس از انتقال بیش از ۵۰ زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج در روزهای اخیر به بندی امنیتی و قطع ارتباط آنان با دنیای بیرون، از روز گذشته ارتباط بند زندانیان سنی مذهب این زندان که با اتهامات امنیتی به حبس های طولانی و در چند مورد اعدام محکوم شده اند با دنیای بیرون را نیز قطع شده است.

زندان رجایی شهر کرج از روز هشتم مردادماه با انتقال بیش از ۵۰ زندانی سیاسی-امنیتی به محل جدیدی که از مدتها قبل با اضافه کردن و توسعه تجهیزات نظارتی آماده شده بود فضای جدیدی را تجربه می کند که در آن تماس زندانیان سیاسی با دنیای بیرون قطع شده است.

روز چهارشنبه که زمان ملاقات هفتگی زندانیان با خانواده های خود بود به مراجعه کنندگان گفته شد به دستور دادستان تا اطلاع ثانوی زندانیان سیاسی ممنوع الملاقات هستند.

در حالی که فعالان حقوق بشر شرایط امنیتی و غیرمعمول مورد اشاره در این زندان را با نگرانی دنبال می کردند، از روز گذشته ارتباط زندانیان ساکن بند هفت سالن ۲۱ که محل نگهداری حدود ۵۰ زندانی سنی مذهب این زندان است با دنیای بیرون قطع شده است.

هویت تعدادی از زندانیان سنی‌مذهب محبوس در بند هفت سالن ۲۱ زندان رجایی شهر که عمدتا دارای محکومیت های ۵ تا ۲۰ سال حبس هستند عبارت است از “خسرو شرفی پور، برهان اصغریان، کامبیز عباسی، صالح عادلی، سیدجمال سیدموسوی، هیوا عثمانی، اسماعیل بوکانی، هیوا بوکانی، فواد بابایی، فیروز حمیدی، انور خضری، داود عبداللهی، علی کرمی، فرهاد، سلیمی، جمشید پیروتی، شورش آینه بوکانی، سلیمان پیروتی، حمزه درویشی، امین تالشی، کامران عراقی، مسلم کوردی، نامق دلدل، قاسم ابسته، خسرو بشارت، کامران شیخه، برزان نصرالله زاده، عبدالرحمن سنگانی، عثمان قدرت، فرزاد حسینی، یاسر شرفی پور، واحد شرفی پور، عرفان نادری زاده، رحمت خوش خواه، شورش کریکار و والی حسن شویلان.”