بی خبری از یوسف عمادی، پس از انتقال به محلی نامعلوم

سحبانیوز، از وضعیت یوسف عمادی از متهمان “پرونده سایت برگ موزیک” پس از اینکه اول مردادماه توسط ماموران زندان از اندرزگاه ۸ زندان اوین خارج شد پس از گذشت ۱۲ روز اطلاعی در دست نیست.

روز یکشنبه اول مردادماه ۱۳۹۶، یوسف عمادی زندانی اندرزگاه هشت زندان اوین که به عدم اجرای اصل تفکیک جرایم در زندان معترض بود تحت عنوان “اعزام به اتاق رئیس زندان” توسط مامورین زندان از سالن محل نگهداری خود خارج شد.

از سرنوشت وی پس از بازداشت اطلاع دقیقی در دست نیست هر چند منابع مطلع اصطلاح “اعزام به اتاق رئیس زندان” را بعنوان اصطلاح پذیرفته شده معادل انتقال زندانی به بند ۲ الف سپاه پاسداران در زندان اوین می دانند.

در طی روزهای اخیر خانواده نگران عمادی اطلاعات متناقضی از سرنوشت این زندانی دریافت کرده اند، انتقال او به قرنطینه اندرزگاه ۴، تداوم نگهداری در بند ۲ الف و حضور در بهداری زندان از جمله این اطلاعات است که هرانا تا زمان تنظیم این گزارش قادر به تایید هیچیک از این گزارشات نبوده است.

خانواده نگران این زندانی در جستجو از سرنوشت او پس از ۱۲ روز کماکان در بی خبری به سر می برند. این وضعیت در حالی شکل گرفته است که آقای عمادی اساسا محکومیت داشته و در حال تحمل حبس در زندان بود.