آزادی کارگران احضار شده نیشکر هفت‌تپه با تودیع وثیقه

سحبانیوز، تمامی کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه که روز یکشنبه، پانزدهم مرداد ماه به مراجع قضایی فراخوانده شده بودند، ساعتی بعد از مراجعه با سپردن قرار وثیقه ۲۰ میلیونی آزاد شدند.

به گزارش ایلنا، این کارگران که تعداد آن‌ها به دست کم ۳۰ نفرمی‌رسد از سوی دادسرای شهرستان شوش احضار شده بودند.

از قرار معلوم احضار این کارگران با برپایی تجمع صنفی که در هفته‌های گذشته توسط گروهی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه برگزار شده بود، مرتبط است.