بازگشت محسن عمرانی به زندان

سحبانیوز، محسن عمرانی فعال صنفی معلمان، ساعاتی پیش به زندان بوشهر بازگشت. این معلم بوشهری به یکسال حبس تعزیری و دو سال انفصال خدمت محکوم شده است.

به گزارش ایلنا، محسن عمرانی فعال صنفی معلمان که از نهم مرداد ماه در مرخصی زندان به سر می‌بُرد، صبح امروز پس از عدم موافقت دادستانی با تمدید مرخصی، به زندان بوشهر بازگشت.

این فعال صنفی در حالی محکومیت خود را سپری می‌کند که دادگاه بدوی وی را به سه سال زندان تعزیری و دو سال انفصال خدمت محکوم کرده بود اما با تلاش‌ وکلای این فعال صنفی، در دادگاه تجدیدنظر حکم عمرانی به یکسال حبس تعزیری و دو سال انفصال خدمت تقلیل پیدا کرده است.

او از اردیبهشت امسال برای گذراندن حبس خود در زندان بوشهر است.