آزادی رضا شهابی، فعال کارگری پس از چند ساعت بازداشت در زندان رجایی شهر

سحبانیوز، رضا شهابی، فعال کارگری که دیروز متعاقب تماس های مکرر دادستانی تهران برای تحمل سه ماه حبس به زندان رجایی شهر مراجعه نموده بود، پس از چند دقیقه بازداشت با ادعای اینکه حکم آزادی او از بابت پرونده صادر شده است از زندان رجایی شهر کرج خارج شد.

رضا شهابی فعال کارگری و عضو سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد، در پی تهدید به ضبط وثیقه و تماس های دادستانی صبح امروز سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ در معیت خانواده و دوستان برای تحمل سه ماه حبس به زندان رجایی شهر کرج مراجعه کرد.

آقای شهابی به زندان رجایی شهر مراجعه کرده بود جهت ورود به زندان، چون از قبل به ایشان گفته بودند که در صورت عدم حضور وثیقه مصادره می شود.

این منبع نزدیک به آقای شهابی در ادامه گفت: “وقتی آقای شهابی وارد زندان یا اصطلاحا بازداشت می شود با بررسی های بیشتر و تماس مسئولین زندان با مقامات قضایی دیگر، نهایتا به این فعال کارگری می گویند که در پرونده شما حکم آزادی درج شده است برای همین زندان قادر به پذیرش شما نیست. آقای شهابی نیز بعد از حضوری چند دقیقه ای از زندان آزاد و به خارج این ساختمان هدایت می شوند. این فعال کارگری قرار است فردا برای بررسی بیشتر موضوع و اطمینان از پایان قضایی پرونده مجدد به زندان مراجعه کنند”.

وضعیت جسمی رضا شهابی به دلیل آزار و اذیت های دوران بازجویی و حبس و نیز دو عمل جراحی سنگین (کمر و گردن) همچنین عوارض ناشی از اعتصابات غذا، بحرانی است و مشکلات معیشتی و ممانعت از بازگشت بکار، شرایط بحرانی ایشان را تشدید کرده است.