عدم رسیدگی پزشکی به زندانی بیمار علیرغم سکته ناقص

سحبانیوز، مسئولین زندان مرکزی زاهدان علیرغم گذشت ۱۳روز از “سکته ناقص” رضا سارانی، کماکان به وی اجازه اعزام به بیمارستان نمی دهند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، رضا سارانی ۲۴ ساله ۱۳ روز پیش دچار “سکته ناقص” شده که به علت آن نصف بدن این زندانی فلج شده است، با این شرایط اما مسئولین زندان از رسیدگی به بیماری وی و اعزام این زندانی به مراکز درمانی خارج از زندان خودداری می کنند.

رضا سارانی که در بند ۲ زندان مرکزی زاهدان نگهداری می شود، چهارنیم سال پیش به اتهام “قتل” بازداشت شده است.