بیست و چهارومین روز اعتصاب غذای محسن رضایی در زندان رجایی شهر

سحبانیوز، محسن رضایی زندانی غیرسیاسی که در بیست و چهارومین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود در زندان رجایی شهر کرج به سر می برد، امروز به علت وخامت حال به بیمارستان رجایی این منطقه اعزام شد.

روز پنج شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶، محسن رضایی زندانی اعتصابی در کرج در پی وخامت حال به بیمارستان رجایی کرج اعزام و ساعاتی بعد بدون دریافت خدمات پزشکی کافی به زندان بازگردانده شد.

محسن رضایی” در زندان رجایی شهر کرج، از تاریخ ۲۶ تیرماه سال جاری، دست به اعتصاب غذا زده است.

“محسن دیگر رو پاهای خودش نمیتواند بایستد و با ویلچر جابه جا می شود، فشار خون اش روی ۷ و بسیار ضعیف و نحیف شده. از روز اول اعتصاب تا کنون که حدود ۲۴ روز می گذرد ۲۲ کیلو گرم کاهش وزن داشته است”.

تاکنون مسولین زندان هیچگونه واکنش یا رسیدگی نسبت به وضعیت این زندانی نداشته اند.

آقای رضایی که از سال ۸۹ در زندان به سر می برد در رابطه با چرایی اعتقاد خود به مستدل نبودن حکم صادره و زمینه اعتراضی او، در نامه ای که به هرانا ارسال کرده آورده است ” ۸ساله که بیگناه در زندانم یکسال تو انفرادی نگهم داشتند تا از دنیای بیرون بیخبر باشم وشواهد کذب و دروغین رو در کنا هم چیدند و منو گناهکار جلوه دادند و شهادتهاییکه توی پرونده هستش که اصلا شاهدی براش وجود نداره ولی باسم شاهدهای خیالی مدرک سازی کردند ودر نهایت حکم قصاص دادند ۸ساله که میخوام شهودین رو ببینم (اخه کجای قانون هست که شاهد بدونه حضور فیزیکی در دادگاه شهادتش مورد قبول گردد) شاید همچین شاهدهایی اصلا وجود نداشته باشد و ساختگیست چون اصلا حضور ندارند.”