ساسان آقایی، معاون سردبیر روزنامه اعتماد بازداشت شد

سحبانیوز، ساسان آقایی روزنامه نگار و معاون سردبیر روزنامه اعتماد بازداشت شد.

به گزارش کلمه، عصر روز گذشته، تعدادی از ماموران امنیتی که گفته می‌شود وابسته به قوه قضاییه بوده‌اند به روزنامه اعتماد رفته و این روزنامه نگار را بازداشت کردند.

نیروهای امنیتی همچنین پس از حضور در روزنامه، این روزنامه نگار را به منزل برده و پس از تفتیش منزل به اوین منتقل شده است.