ضرب و شتم سهیل عربی در بند دو الف سپاه

سحبانیوز، سهیل عربی، زندانی عقیدتی که چهارمین سال حبس خود را در اوین سپری می کند، در روزهای اخیر همزمان با بازداشت همسرش به بند ۲ الف سپاه پاسداران در زندان اوین منتقل شده بود. در مدت حضور در بند سپاه این زندانی مورد ضرب و شتم مستمر قرار گرفته و بخصوص به دلیل ضربه های تیم بازجویی به ناحیه سر دچار سردردهای مزمن شده و در چند روز گذشته افزایش مشکلات بینایی را تجربه کرده است.

در حالی که سهیل عربی در چهارمین سال از محکومیت خود به سر می برد مورخ ۹ مردادماه از بازداشت همسرش، نسترن نعیمی باخبر شد.

آقای عربی به نشانه اعتراض از روز ۱۰ مردادماه دست به اعتصاب غذا زد. اندکی بعد او نیز به بند ۲ الف سپاه پاسداران واقع در زندان اوین که محل نگهداری همسرش بود منتقل شد.

در مدت هشت روزی که آقای عربی در بند ۲ الف در اعتصاب غذا به سر می برد همزمان بازجویی از او و همسرش در جریان بود.

گزارش شده است تیم بازجویی اقدام به ضرب و شتم مستمر سهیل عربی در زمان بازجویی کرده اند. از جمله این ضرب و شتم آسیب و ضربه به ناحیه سر به شکلهای مختلف بود.

ضرب و شتم وی همچنین موجب شکسته شدن عینک این زندانی و افزایش عوارض این ضرب و شتم ها شده است.