یوسف عمادی، پایان سه هفته محرومیت و انتقال به بند هفت زندان

سحبانیوز، یوسف عمادی، از متهمان سایت “برگ موزیک” که به دلیل همکاری در تولید و توزیع موسیقی «غیر مجاز» زندانی شده، پس از حدود سه هفته نگهداری در بند قرنطینه زندان که با محرومیت از تماس و ارتباط با خانواده و وکیل همراه بود سرانجام به بند عمومی بازگردانده شد. این زندانی در مدت اخیر با پرونده جدیدی تحت عنوان “توهین به ماموران” روبرو شده، در سایه نگهداری بلند مدت در محیط نامناسب بند قرنطینه دچار کاهش وزن و ضعف جسمانی شده است.

یوسف عمادی زندانی که بخاطر فعالیت در عرصه موسیقی در زندان اوین تحمل کیفر حبس می کند سرانجام پس از حدود سه هفته تحمل شرایط نامناسب قرنطینه زندان اوین به بند سابق خود بازگردانده شد.

آقای عمادی اوایل مردادماه در پی پافشاری بر اجرای اصل تفکیک جرایم و درخواست رسیدگی پزشکی به توهین به ماموران متهم شد و بدون رعایت اصول قانونی و آیین نامه سازمان زندانها به محل قرنطینه که مکانی برای نگهداری کوتاه مدت زندانیان تازه وارد و عاری از شرایط تحمل حبس طولانی است تبعید به مثابه تنبیه شد.

فشار بر یوسف عمادی به اینجا ختم نشد و تمامی ارتباطات او حتی با وکلای خود بدستور رئیس زندان قطع شد. اعتراضات این زندانی راه به جایی نبرد و در تمام سه هفته اخیر خانواده او در نگرانی و بی خبری از سرنوشت وی به سر بردند.

پس از حدود سه هفته حضور در محیط نامناسب بند قرنطینه و تحمل قطع ارتباطات، این زندانی در شرایطی که وضع سلامتی اش رو به تحلیل رفته بود روز جاری به اندرزگاه ۷، محل سابق نگهداری منتقل شد.