اعتصاب غذا رضا شهابی از هشت روز پیش

سحبانیوز، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه روز چهارشنبه ۲۵ مرداد اعلام کرد که رضا شهابی، عضو زندانی این تشکل کارگری، در زندان رجایی‌شهر کرج در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

به گزارش رادیو فردا، آقای شهابی از هشت روز پیش اعتصاب غذای خود را آغاز کرده‌است.

یکی از نزدیکان این فعال کارگری نیز در گفت‌وگو با رادیو فردا اعتصاب غذای او را تأیید کرد.

پیش از این، به گفته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، دادستانی به همسر رضا شهابی اطلاع داده بود که این فعال کارگری باید تا ۱۷ ماه دیگر در زندان بماند.

رضا شهابی در پرونده جدیدی که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه آن را «پرونده‌سازی» نامیده، به یک سال زندان دیگر محکوم شده‌است. ضمن آنکه دادستانی پنج ماه از زمانی که رضا شهابی با تأیید پزشکی قانونی از مرخصی پزشکی برخوردار شده بود را «غیبت» محسوب کرده‌است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه در این مورد اشاره کرده‌است که «ادعای دادستانی مبنی بر پنج ماه غیبت از محکومیت حبس شش‌ساله شهابی» در حالی است که او پس از مراجعه به زندان «نامه آزادی و اتمام محکومیت شش ساله خود را که به تاریخ ۱۸ شهریور سال ۹۴ بوده در پرونده زندان» دیده بود.

رضا شهابی در پی فشارهای دادستانی برای بازگرداندنش به زندان، روز ۱۸ مرداد، خود را به زندان رجایی‌شهر کرج معرفی کرد.