نهمین روز اعتصاب غذای حمزه درویش، زندانی بیمار

سحبانیوز، حمزه درویش، زندانی ۲۴ ساله سنی مذهب در زندان رجایی شهر کرج از ۹ روز پیش دست به اعتصاب غذا زده است. این زندانی از وضعیت بسیار نامناسب روحی رنج می برد و در طی مدت اعتصاب نیز با کاهش وزن و افت فشار خون روبرو بوده است.

حمزه درویش، زندانی ۲۴ ساله اهل تالش مدعی است در سال ۹۳ نیروهای داعش با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کرده اند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس به ایران فرار کرده است و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده است و حتی این شانس را داشته که با قید ضمانت آزاد باشد و به شغل پرورش بلدرچین مشغول شود. وی مدتی پیش بصورت غیرمنتظره بازداشت و به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای درویش از شرایط روحی و جسمی بسیار نامناسبی برخوردار است بطوریکه قادر به انجام امور روزمره و فردی خود نیست.

آقای درویش از ۹ روز پیش دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده است. این اعتصاب به بدتر شدن وضعیت روحی و روانی او منجر شده است.

“حمزه از نظر خانواده که او را دیده اند و می شناسند عملا بیماری جدی روانی دارد. جای او اساسا در زندان نیست بلکه باید هر چه سریعتر به یک مرکز درمانی منتقل شود.”

“از دوشنبه به ما گفت که اعتصاب غذایش را شروع کرده و بعد هم شنیدیم که حتی از نوشیدن آب هم امتناع می کند. وضعیت جسمی اش مناسب نیست به طوریکه در همین چند روزه بیش از ۷ کیلو وزن از دست داده و افت شدید فشار دارد. وضعیت روحی او هم روز به روز بدتر میشود.”