انتقال حمزه درویش در سیزدهمین روز از اعتصاب غذای به بیمارستان

سحبانیوز، حمزه درویش زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج که در اعتصاب غذای اعتراضی به سر می برد به علت به اغما رفتن به صورت اورژانسی به بیمارستانی بیرون از زندان منتقل شد. امروز سیزدهمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی این زندانی بود.

به گزارش سایت حقوق بشر ایران، روز شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶، حمزه درویش زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج که اقدام به اعتصاب غذای اعتراضی کرده بود، به علت بیهوش و به اغما رفتن به صورت اورژانسی به بیمارستانی بیرون از زندان منتقل شد.

حمزه درویش، زندانی ۲۴ ساله اهل تالش مدعی است در سال ۹۳ نیروهای داعش با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کرده اند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس به ایران فرار کرده است و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده است و حتی این شانس را داشته که با قید ضمانت آزاد باشد و به شغل پرورش بلدرچین مشغول شود. وی مدتی پیش بصورت غیرمنتظره بازداشت و به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای درویش از شرایط روحی و جسمی بسیار نامناسبی برخوردار است بطوریکه قادر به انجام امور روزمره و فردی خود نیست.

“حمزه در وضعیت بدی به سر می برد، دیگر حتی قادر به راه رفتن و ایستادن بر روی پای خود نیست و با ویلچر جابجا می شود، دیگر قدرت تکلم هم ندارد و وزنش بیش از ۸ کیلوگرم کم شده است”.

“حمزه این روزها بشدت افسرده شده و در حقیقت مرده ای متحرک است، او تا حد مرگ مقاومت میکند تا به حقوق خود برسد حاضر است بمیرد اما شرایطش عوض شود”.

گفتنی است  تا کنون مسئولین زندان هیچ واکنشی به این اقدام اعتراضی و وضعیت بحرانی درویش نشان نداده اند.