خونریزی داخلی حمزه درویش؛ در پی تداوم اعتصاب غذا

سحبانیوز، حمزه درویش زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج که در چهاردهمین روز اعتصاب غذای اعتراضی خود به سر می برد پس از عودت از بیمارستان رجایی به زندان، مجددا به دلیل وخامت حال به بیمارستان امام خمینی اعزام گردید. وخامت حال این زندانی که نوشیدن آب را نیز در روزهای اخیر متوقف کرده به حدی است که از مجاری ادراری وی خون جاری می شود و در چند نوبت به اغما رفته است.

به گزارش سایت حقوق بشر ایران، روز ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۶، حمزه درویش زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج که در اعتصاب غذای اعتراضی به سر می برد از بیمارستان رجایی به زندان بازگردانده شد. پس از بازگشت این زندانی در پی وضعیت وخیمش مجدد از زندان این بار به بیمارستان امام خمینی اعزام گردید.

“حال حمزه خیلی بد و وخیم است. خونش بر اثر فشار اعتصاب و بر اثر نخوردن آب بسیار غلیظ شده است، در بیمارستان هم گفته بودند حتی بدنش سرم هم قبول نمیکند، حمزه بر اثر نخوردن آب از مجاری ادراری اش خون می آید و حالش به حدی وخیم است که احتمال مرگش بر اثر این فشارها بعید نیست”.