بازداشت عبدالخالق پسند، طلبه اهل سنت در سرباز

سحبانیوز، یک طلبه مدرسه دینی بخش “پیشین” از توابع شهرستان سرباز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد.

به گزارش سایت حقوق بشر ایران، به نقل از کمپین فعالین بلوچ، “عبدالخالق پسند” فرزند فضل الله در بخش پیشین از توابع شهرستان سرباز توسط ماموران امنیتی لباس شخصی بازداشت شد.

نامبرده پس از غروب آفتاب روز چهارشنبه ۱شهریور بازداشت شد.

از علت بازداشت نامبرده و محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.