محمود معصومی و الهام رسولی به تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شدند

سحبانیوز، به حکم قاضی مقیسه رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، محمود معصومی و الهام رسولی باغی، دو کنشگر مدنی ساکن تهران به دلیل حضور در تجمعات اعتراضی، ارتباط با خانواده های زندانیان بازداشت شده، توهین به رهبری به ترتیب به ۱۲ و ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

به گزارش سایت حقوق بشر ایران، محمود معصومی و الهام رسولی باغی در یک پرونده مشترک به حکم دادگاه انقلاب تهران به ترتیب به تحمل ۱۲ و ۱ سال حبس تغزیری محکوم شدند.

این دو کنشگر مدنی در تجمعی در اعتراض به فساد اداری در ایران در مقابل ساختمان لاستیک دنا در تهران مورخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بازداشت شده بودند.

قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران این دو شهروند را مورد بازجویی قرار داد. با پایان دوره تحقیق، مورخ ۲۴ خردادماه همان سال با قید وثیقه این دو شهروند تهرانی آزاد شدند.

روز ۱۰ تیرماه سال جاری دادگاه رسیدگی به اتهامات محمود معصومی و الهام رسولی در محل شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه با حضور متهمان و پیام درخشانی، وکیل خانم رسولی برگزار شد.

قاضی مقیسه با پایان رسیدگی جلسه هر دو متهم را مجرم شناخت و حکم به محکومیت آنان صادر کرد.